Hop til hovedindholdet

Frie Skolers Lærerforening logo

Teamsamarbejde for tovholdere og koordinatorer


Dato og tid

Torsdag d. 9. september 2021 kl. 09:30 til Fredag d. 10. september 2021 kl. 15:30

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 20. august 2021 kl. 08:00

Sted

Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, 7100 Vejle Hornstrup Kursuscenter
Kirkebyvej 33
7100 Vejle

Teamsamarbejde for tovholdere og koordinatorer


Arrangementsbeskrivelse


Kurset her giver dig teoretisk indsigt og konkrete redskaber til at koordinere samarbejde i teams samt lede udviklingsprocesser i både mindre teams og større arbejdsgrupper.

Du får redskaber til at sætte mål (hvad er det vigtigst, at vi bruger vores ressourcer på?) og holde fokus (hvordan sikrer vi en langsigtet effekt af vores indsatser?) så dine udviklingsprojekter skaber en positiv forskel i hverdagen. Du får inspiration og metoder til at lede både nedad, opad og til siden og sikre dig spillerum til at skabe udvikling.

Gennem oplæg og øvelser opnår du et bredt spektrum af praktisk anvendelige kompetencer inden for de overordnede temaer: teamudvikling, procesfacilitering og relationel koordinering.

Hvad får du ud af at deltage?

 • Indsigt i dynamikker omkring fordeling af roller, opgaver og ansvar i teams
 • Styrket personligt lederskab ved koordinering af teamsamarbejde
 • Redskaber til at facilitere udviklingsprocesser i teams
 • Værktøjer til at opnå høj grad af relationel koordinering i organisationen.
 • Metoder til at kommunikere involverende som middel til at skabe engagement og resultater.
 • Forståelse for styrker og udfordringer ved organisering af teams

Hvad får skolen ud af, at du deltager?

 • Styrket fokus på og evne til teamsamarbejde
 • Øget relationel koordinering i organisationen
 • Øget bevidsthed om rolle, opgaver og ansvar i teamet

Om underviseren
Kurset ledes af Jais Sørensen adm. direktør i Incento, der er et fællesskab af konsulenter. Jais Sørensen brænder for at øge trivsel og præstationer gennem anerkendende ledelse, coaching og meningsskabende kommunikation.

Du skal deltage, fordi relationel koordinering er vejen til bedre teamsamarbejde og organisering på din skole.” Jais Sørensen

Mulighed for støtte
Alle vores Lærerkurser er forhåndsgodkendt som berettigede til støtte fra Den Statslige Kompetencefond. Du kan søge støtte til kursusgebyr og kørsel, men skolen skal medfinansiere med f.eks. dækning af arbejdstid. Sådan søger du om støtte

Mulighed for eksamen
Hvis du ønsker det, har du mulighed for at gå til eksamen og derved opnå ECTS-point på valgfaget Teamledelse, som er en del af Diplom i Ledelse. For at gå til eksamen, skal du gennemføre både del 1 og 2 af kurset Teamsamarbejde. Vil du høre mere om mulighederne for at gå til eksamen, så kontakt venligst underviser Jais Sørensen på js@incento.com.

Målgruppe
Lærere i grundskolen, både indskoling, mellemtrinnet og udskoling, som har en koordinerende funktion, eller som varetager en formel eller uformel ledende rolle. Du kan f.eks. være teamleder, afdelingsleder, teamkoordinator eller tovholder.

Betingelser

 • Overnatning og fuld forplejning er inkluderet i kursusprisen.
 • Du kan afmelde dig kurset indtil 6 uger før afholdelsen, herefter refunderes kursusbetalingen ikke.
 • Oplysning om medlemskab fremgår af fakturaen.
 • Kursuslederen modtager en deltagerliste, før kurset afholdes.

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Frie Skolers Lærerforening
Tlf: +45 87469110
tilmelding@fsl.dk

Kontaktinformation til arrangør

Frie Skolers Lærerforening
Tlf: +45 87469110
tilmelding@fsl.dk