Hop til hovedindholdet

Frie Skolers Lærerforening logo

Bliv klædt på til den fælles prøve i naturfagene


Dato og tid

Mandag d. 8. november 2021 kl. 09:30 til Tirsdag d. 9. november 2021 kl. 15:30

Tilmeldingsfrist

Søndag d. 24. oktober 2021 kl. 01:55

Sted

Kolle Kolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse Kolle Kolle
Frederiksborgvej 105
3500 Værløse

Bliv klædt på til den fælles prøve i naturfagene


Arrangementsbeskrivelse

Savner du faglig opdatering omkring den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi, og ikke mindst hvordan du får din undervisning og den fælles prøve til at hænge sammen?  

På kurset her får du praksisnær viden og inspiration til, hvordan du og dit lærerteam kan planlægge en fællesfaglig undervisningspraksis, der forbereder eleverne til den fælles prøveform. Og du bliver skarp på alle faser omkring afviklingen af selve prøven.

Du får blandt andet lejlighed til at gå i dybden med at kvalificere elevernes problemstillinger og arbejdsspørgsmål samt de uddybende spørgsmål, der stilles under prøven.  

Kurset er tilrettelagt efter, at du kan “tage det hele med hjem” og sætte din viden i spil i skolens naturfaglige lærerteam. Arbejdsformen veksler mellem oplæg, små film, øvelser og sparring med både kursusleder og de andre kursister.  

Hvad får du ud af at deltage? 

 • Forståelse for det nødvendige samspil mellem de to prøveformater - den fælles prøve og den digitale selvrettende prøve - og den daglige undervisning i naturfagene.
 • Overblik over faghæfternes guidelines for fællesfaglig undervisningspraksis. Du bliver bl.a. skarp på, hvordan begreber som ‘problembaseret undervisning’ kan forstås.
 • Sparring omkring din skoles praksis vedr. vejledning af eleverne, opgivelser til prøven, censorpraksis samt tilrettelæggelse af fællesfaglige undervisningsforløb.
 • Viden om de seneste ændringer i prøvebekendtgørelse og -vejledning.

Hvad får skolen ud af, at du deltager? 

 • En lærer, der er opdateret i forhold til de seneste ændringer og vejledninger til den fælles prøve i naturfag.
 • En lærer, der har haft lejlighed til at se sin skoles fællesfaglige praksis i naturfagene efter i sømmene. 
 • En lærer, der er klædt på til at opkvalificere sin skoles praksis på det fællesfaglige område i naturfagene - både til selve prøven og i forløbet på vej derhen.

Om underviseren 
Kurset ledes af Christina Frausing Binau, der er konsulent i Astra - det nationale naturfagscenter. Christinas har desuden været beskikket censor til den fælles naturfagsprøve gennem fem år og folkeskolelærer gennem 13 år. Christina har en pædagogisk diplomuddannelse som naturfagsvejleder og en master i science undervisning. Yderligere er Christina forfatter til fagdidaktisk litteratur. 

Mulighed for støtte
Alle vores lærerkurser er forhåndsgodkendt til at kunne få støtte fra Den Statslige Kompetencefond, hvor du som lærer hvert år kan søge op til 25.000 kr. Men du får kun støtte, hvis din ansøgning lever op til kravene, og hvis der er tilstrækkeligt mange penge i fonden, når du søger. Deadline for ansøgning er i princippet først dagen før kursusstart, men når fondens midler er opbrugt, lukkes der samtidig for ansøgninger. Vær derfor ude i god tid – LC-fonden kan løbe tør for midler og i så fald er det først muligt at indsende en ansøgning, når der igen tilføres midler i henholdsvis januar, juni og oktober. Læs mere her: Sådan søger du om støtte

Betingelser

 • Overnatning og fuld forplejning er inkluderet i kursusprisen.
 • Du kan afmelde dig kurset indtil 6 uger før afholdelsen, herefter refunderes kursusbetalingen ikke.
 • Oplysning om medlemskab fremgår af fakturaen.
 • Kursuslederen modtager en deltagerliste, før kurset afholdes.

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Frie Skolers Lærerforening
Tlf: +45 87469110
tilmelding@fsl.dk

Kontaktinformation til arrangør

Frie Skolers Lærerforening
Tlf: +45 87469110
tilmelding@fsl.dk