Hop til hovedindholdet

Frie Skolers Lærerforening logo

Dannelsespraksis for lærere på de frie skoler Aflyst


Dato og tid

Tirsdag d. 23. marts 2021 kl. 09:30 til Onsdag d. 24. marts 2021 kl. 15:30

Tilmeldingsfrist

Søndag d. 14. februar 2021 kl. 23:55

Sted

Kolle Kolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse Kolle Kolle
Frederiksborgvej 105
3500 Værløse

Dannelsespraksis for lærere på de frie skoler Aflyst


Arrangementsbeskrivelse

Hvad er dannelse? Hvornår danner du dine elever? Hvad skal eleverne overhovedet dannes til? Og hvad er din rolle som lærer?

På dette kursus vil vi arbejde med dannelse som konkret praksis og øve os i arbejdsformer, metoder og tilrettelæggelse af samværsformer, som fremmer den dannelsesorienterede skole. 

Vi vil tage udgangspunkt i de steder, hvor dannelse finder sted i skolen – undervisningen, pausen, legepladsen og hvor det nu sker på din skole. Vi vil perspektivere din erfaring med traditionen og med andre skoleformers erfaringer, og vi vil arbejde med små øvelser og opgaver, du kan tage med dig hjem til din egen praksis.

Kom med på to intense og spændende dage, hvor du får svar på spørgsmål som: Hvordan kan matematik tilrettelægges dannelsesorienteret? Hvordan kan leg og samvær organiseres med sigte på dannelsen? Og hvordan kan konflikter håndteres, så regler og rammer bidrager til elevernes fælles og individuelle dannelse? Hvordan kan LEGO bruges i relationsarbejdet?

Hvad får du ud af at deltage? 

 • Styrket evne til at arbejde værdibaseret og formålsstyret i din konkrete praksis.
 • Blik for dannelseselementerne i din egen undervisning og inspiration fra andres.
 • Tips og tricks til at fremme den dannelse, du ønsker for dine elever, både i og uden for klasseværelset.
 • Styrket bevidsthed om metoder og arbejdsformer, som understøtter den dannelsesorienterede undervisning.
 • Redskaber til tværfagligt samarbejde med kolleger med sigte på dannelsen som fælles formål.

Hvad får din skole ud af, at du deltager? 

 • En lærer, der kan knytte skolens grundlæggende formål til egen, pædagogisk praksis.
 • En lærer, der kan styrke samarbejdet med kolleger via dannelse som fælles ramme.
 • En lærer, der kan bidrage til en styrkelse af sammenhæng mellem egen undervisning og hele skolens dannelsesorienterede tilgang.
 • En lærer, der både ser frem til næste lektion og kan løfte blikket og se langt og bredt.

Undervisere 
Simon Finnerup, Cand.mag. og Master i børne- og ungdomskultur. Underviser på Den Frie Lærerskole i fagene pædagogik, psykologi og didaktik. Er optaget af dannelse som et almenmenneskeligt fænomen og en særlig kvalitet knyttet til dansk-nordisk skolekultur.
Marianne Rasmussen, Cand.theol. og voksenunderviser. Underviser på Den Frie Lærerskole i linjefaget Religion samt i fællesfaget Tanken, et lærerstudie- og lærerarbejde-introducerende fag med et etisk/filosofisk snit-

”Tag med på dette kursus, hvis du ønsker at integrere en dannelsesorienteret dimension i din undervisning og pædagogiske praksis. Gennem didaktisk viden og refleksion gør vi dannelse håndgribeligt og praksisnært, så du formår at opdage dannelsen og give den gode rammer.” Simon Finnerup og Marianne Rasmussen

Mulighed for støtte
Alle vores Lærerkurser er forhåndsgodkendt som berettigede til støtte fra Den Statslige Kompetencefond. Du kan søge støtte til kursusgebyr og kørsel, men skolen skal medfinansiere med f.eks. dækning af arbejdstid. Sådan søger du om støtte

Betingelser

 • Overnatning og fuld forplejning er inkluderet i kursusprisen.
 • Du kan afmelde dig kurset indtil 6 uger før afholdelsen, herefter refunderes kursusbetalingen ikke.
 • Oplysning om medlemskab fremgår af fakturaen.
 • Kursuslederen modtager en deltagerliste, før kurset afholdes.

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Frie Skolers Lærerforening
Tlf: +45 87469110
tilmelding@fsl.dk

Kontaktinformation til arrangør

Frie Skolers Lærerforening
Tlf: +45 87469110
tilmelding@fsl.dk