Frie Skolers Lærerforening logo

TR-træffet 2020 "Kommunikation og samarbejde – de tillidsvalgtes vigtigste redskaber" Aflyst


Dato og tid

Onsdag d. 28. oktober 2020 kl. 09:30 til Torsdag d. 29. oktober 2020 kl. 16:00

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 16. oktober 2020 kl. 23:55

Sted

Bramslevgaard, Bramslev Bakker 4, 9500 Hobro Bramslevgaard
Bramslev Bakker 4
9500 Hobro

TR-træffet 2020 "Kommunikation og samarbejde – de tillidsvalgtes vigtigste redskaber" Aflyst


Frie Skolers Lærerforening og kreds 2 inviterer tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter (kun onsdag) i kredsen til TR-træf.

 

Program

 

Onsdag d. 28. oktober                                                                                                                   

Kl. 9.30                                      Ankomst og formiddagskaffe

Kl. 10.00                                    Velkomst ved Bente og Rikke

Kl. 10.15                                   ”På forkant” for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter

Oplæg v. konsulent Bolette Bom

Få inspiration og værktøjer til et godt samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøgruppen og Samarbejdsudvalget.
Oplægget tager udgangspunkt i materialet ”På forkant” og vil inspirere arbejdsmiljøgruppen/SU til at komme på forkant i arbejdsmiljøarbejdet. Der beskrives en bred vifte af konkrete og gennemprøvede metoder til at sætte arbejdet i system. Fokus er på det psykiske arbejdsmiljø - men mange af metoderne kan være relevante i arbejdsmiljøarbejdet generelt.

Husk at download hæftet her:
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/media/4888572/pa%CC%8Aforkant_web.pdf

Kl. 13.00                                   Frokost

Kl. 14.00                                    Oplæg v. Samarbejdssekretariatet for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter

Vi vil henover eftermiddagen beskæftige os med rammerne for SU-arbejdet, hvor vi dykker lidt ned i indholdet fra Samarbejdsaftalen. Heri vil vi blandt andet komme omkring formålet og værdien af SU-arbejdet, hvad er egentlig genstandsfeltet for SU-systemet og hvordan er snitfladerne til TR-systemet. Hvad ligger der i informationspligten – både ledelsens og medarbejderrepræsentanternes? Og endelig vil vi komme omkring erfaringerne fra projekt det gode samarbejde – hvad karakteriserer de velfungerende samarbejdsudvalg.

Kl. 19.00                                   Middag for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter

                                                    Overnatning for tillidsrepræsentanter

 

Torsdag d. 29. oktober                                                                                                                   

Kl. 8.00                                      Morgenmad

Kl. 9.00                                      Kommunikation v. kommunikationschef Mikkel Hvid

                                                    At være tillidsrepræsentant handler også om kommunikation.

Hvordan finder jeg mit budskab og hvordan får jeg budskabet ud til modtagerne?

Oplæg og praktiske øvelser skaber muligheden for at blive en bedre kommunikator.

Kl. 12.00                                   Frokost

Kl. 13.00                                   Workshop om personalepolitikker

Måske har I på jeres skole en personalepolitik for stort set alt eller måske skal I først til at starte udarbejdelsen af personalepolitikker. Uanset hvor i arbejdet du befinder dig, kan du hente inspiration fra andre eller hjælpe andre med at komme godt i gang eller bare videre.

Workshoppen igangsættes fælles, hvorefter vi inddeler os efter ønsker og behov.

Medbring personalepolitikkerne fra din skole.

Kl. 16.00                                   Evaluering og farvel

 

 

Dette TR-træf er faglig opdatering, hvorfor de tillidsvalgte bør have mulighed for at kunne deltage i mødet, enten ved skemaomlægning eller brug af en timepulje. FSL dækker ikke vikar, men betaler for deltagernes transport.

   

Vi ser frem til et godt træf med fagligt input og rig mulighed for erfaringsudveksling og sparring.

 

Mange hilsner

Kredsbestyrelsen i kreds 2

Frie Skolers Lærerforening

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformationer til arrangør

Frie Skolers Lærerforening
Kreds 2 i Frie Skolers Lærerforening
Tlf: +45 27 20 87 37
rikke.friis@fsl.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Frie Skolers Lærerforening
Kreds 2 i Frie Skolers Lærerforening
Tlf: +45 27 20 87 37
rikke.friis@fsl.dk