Frie Skolers Lærerforening logo

Har du styr på seniorordningerne?


Dato og tid

Torsdag d. 26. november 2020 kl. 15:00 til 18:00

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 25. november 2020 kl. 09:00

Sted

Teams , Cyberspace , WWW WWW Teams
Cyberspace
WWW WWW

Har du styr på seniorordningerne?


Har du styr på seniorordningerne?  

 

Frie Skolers Lærerforening og kreds 2 inviterer alle tillidsrepræsentanter til møde torsdag d. 26. november kl. 15.00-18.00 på Teams.  

Efter sidste tilmeldingsfrist modtager alle deltagere et link til mødet.  

  

KonsulenBritta Juul Jensen informerer om mulighederne for at lave seniorordninger.  

 

Hvis du, dine kolleger og skolelens leder i god tid indgår i en dialog om seniorordninger, kan I sammen være med til at sikre, at det også vil være attraktivt at arbejde som lærer de sidste år af arbejdslivet. 

Lærere født i august 1963 og senere har ikke ret til 175 timers aldersreduktion, men der er fortsat muligt at tilrettelægge arbejdstiden, så rammerne i højere grad matcher den enkelte lærers behov. 

Cirkulæret om senior- og fratrædelsesordninger har fastholdelse, gradvis tilbagetrækning eller frivillig fratræden som formål. 

Kom og hør nærmere om de muligheder der er i henhold til seniorcirkulæret, få indsigt i og inspiration til, hvilke aftaler du, din kollega og skolen kan indgå for at sikre gode arbejdsbetingelser for ældre nu og i fremtiden. 

 

Efter oplægget og opklarende spørgsmål vil der være tid til et kort netværksmøde og en lille social ting som afslutning på mødet 😊  

Af hensyn til forplejningen håber vi, du selv vil købe lidt lækkert ind til mødet, som jo holdes foran egen skærm. Kredsen dækker naturligvis udgifterne ved indsendelse af udfyldt udgiftsblanket og bilag til Pernille på pech@fsl.dk  

 

Vel mødt in space,  

Kredsbestyrelsen  

 

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformationer til arrangør

Frie Skolers Lærerforening
Kreds 2 i Frie Skolers Lærerforening
Tlf: +45 27 20 87 37
rikke.friis@fsl.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Frie Skolers Lærerforening
Kreds 2 i Frie Skolers Lærerforening
Tlf: +45 27 20 87 37
rikke.friis@fsl.dk