Hop til hovedindholdet

Frie Skolers Lærerforening logo

MENTORUDDANNELSEN: Bliv en bedre mentor for dine nye kolleger


Dato og tid

Onsdag d. 27. oktober 2021 kl. 09:00 til Tirsdag d. 7. december 2021 kl. 16:00

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 13. oktober 2021 kl. 12:00

Sted

Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, 7100 Vejle Hornstrup Kursuscenter
Kirkebyvej 33
7100 Vejle

MENTORUDDANNELSEN: Bliv en bedre mentor for dine nye kolleger


27.- 28. oktober + 6.-7. december 2021

Nu kan du komme på kursus og blive endnu bedre til at modtage nye kolleger på skolen. Du lærer at gennemføre observationer og mentorsamtaler med nyuddannede lærere og samtidig udvikle et kritisk og analytisk blik på din egen praksis.

Sammen med VIA University College har Frie Skolers Lærerforening udviklet en mentoruddannelse, som har det dobbelte formål

 • at give de nye lærere en god start på lærerlivet, så de bliver i faget;
 • at bidrage til professionalisering af mentorer i forskellige skolekontekster gennem forskningsbaseret viden, så mentorerne har godt kendskab til nye læreres behov og har kompetencer til at understøtte de nye læreres undervisningskvalitet og deres arbejde med eleverne.

Kursets bygger på en konstruktivistisk forståelse af mentoring, hvorfor refleksion ses som en vigtig faktor, og hvor mentoring forstås som en gensidig dialogproces mellem en erfaren og mindre erfaren person.

Kurset er tilrettelagt i en kombination af teori om mentoring af nyuddannede og praktiske øvelser, der vil give mulighed for at koble teori og praksis. Der vil blive lagt vægt på kommunikationsviden og -færdigheder, undersøgende tilgange og refleksion over praksiserfaringer.

Det forventes, at deltagerne har mulighed for at praktisere mentoring mellem første og anden session af kurset. 

Kursets varighed: 2 x 2 dage

Underviser på kurset
Kurset ledes af Lisbeth Lunde Frederiksen, som er forskningsleder ved VIA-UC. Lisbeth Lunde Frederiksen har arbejdet med mentoring også i en international kontekst i flere årtier. Kurset følges af et forskerteam fra VIA-UC, da kurset samtidig er en del af et forskningsprojekt.

Indhold

Hele uddannelsen bygger på kommunikationsviden og -færdigheder  samt en undersøgende tilgang til rollen og opgaven som mentor.

Dag 1

 • Mentorroller, egne erfaringer med mentoring, forforståelse af, hvad en god mentor er, og hvad god undervisning er?
 • Hvem er den nye lærer, og hvad kommer hun/han med?
 • Viden om mentorforløb og introduktionsprogrammer generelt

Dag 2

 • Hvorfor og hvordan observere, herunder didaktisk refleksion.
 • Opstart, rammer og struktur, formaliteter for mentoring på skoler. Start på formulering til funktionsbeskrivelser for mentors opgave på den konkrete skole.
 • Gruppementoring – muligheder og begrænsninger.

Break, hvor der indhøstes erfaring til videre bearbejdning gennem øvelse og aktioner i praksis

Dag 3

 • Refleksion over praksiserfaringer med mentoring, herunder hvordan mentor understøtter nye lærere i at reflektere
 • Værdier, holdninger, forforståelser. Hvad er god undervisning, god klasseledelse, god didaktisk kompetence m.v.?

Dag 4

 • Relationer og positioner/magtforhold
 • Erfaringer med opstart herunder formulering af funktionsbeskrivelse
Pris og praktiske oplysninger
Uddannelsen foregår på Hornstrup Kursuscenter den 27-28. oktober 2021 og den 6.-7. december 2021. Den samlede pris på 6.500 kroner inkluderer undervisning, ophold, overnatning og fuld forplejning. Du og din skole kan søge Den Statslige Kompetencefond om dækning af uddannelsesgebyret.

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Frie Skolers Lærerforening
Tlf: +45 87469110
tilmelding@fsl.dk

Kontaktinformation til arrangør

Frie Skolers Lærerforening
Tlf: +45 87469110
tilmelding@fsl.dk